Formatul campului F Message pentru operatia de AUTORIZARE

De la PlatiOnline
Salt la: navigare, căutare

Formarea cererii de autorizare/campul F_Message pentru operatia de Autorizare ver 4.x

 <po_auth_request>
	<f_sequence>
		<![CDATA[
			Obligatoriu.
			Numar random 3 cifre.
			Integer.
		]]>
	</f_sequence>
	<f_login>
		<![CDATA[
			Obligatoriu.

			ID-ul Comerciantului in numele caruia se face cererea de autorizare.
			Este oferit de PO dupa parcurgerea procesului de inrolare.

			ATENTIE!!!
			NU ESTE ADRESA DE E-MAIL cu care va conectati la interfata de comerciant.

		]]>
	</f_login>
	<f_website>
		<![CDATA[
			Obligatoriu.

			URL-ul site-ului in numele caruia se face cererea de autorizare.
			Este oferit de PO dupa parcurgerea procesului de inrolare.

		]]>
	</f_website>
	<f_test_request>
		<![CDATA[
			Obligatoriu
			Valoare = 1 tranzactia este de test si nu poate va fi Incasata.
			Valoare = 0 tranzactia este in Productie.
			Maxim 1 cifra.
		]]>
	</f_test_request>
			<f_timestamp>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
                    Formatul: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
					Date time in formatul ISO 8601.
					http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
				]]>
			</f_timestamp>
	<f_action>
		<![CDATA[
			Obligatoriu
			Valoare = 2 Cerere de Autorizare Card Mastercard/Visa fara rate
			Valoare = 10 Cerere de Autorizare in RATE
			Maxim 2 cifre.
		]]>
	</f_action>
	<f_order_number>
		<![CDATA[
			Obligatoriu.
			Maxim 50 char
		]]>
	</f_order_number>
	<f_amount>
		<![CDATA[
			Obligatoriu.
			Suma autorizata.
			Cu "punct" ca delimitator si 2 zecimale dupa delimitator.
			Maxim 8 char.
		]]>
	</f_amount>
	<f_currency>
		<![CDATA[
			Obligatoriu.
			Moneda in care se face tranzactia.
			Valori acceptate: RON sau USD sau EUR
			Maxim 3 char.
		]]>
	</f_currency>

	<f_auth_minutes>
		<![CDATA[
			Obligatoriu.
			Durata maxima in minute per F_Order_Number in care utilizatorul trebuie sa finalizeze operatia de Autorizare.
			Daca Autorizarea se finalizeaza dupa acest interval de timp tranzactia Autorizata se anuleaza.
			Integer.
			Valoare = 0 Nu conteaza cand se Autorizeaza. Comerciantul asteapta oricat.
		]]>
	</f_auth_minutes>

	<f_language>
		<![CDATA[
			Obligatoriu.
			Sistemul PO este multilingv, iar acest parametru stabileste limba utilizata.
			Valori accepate: ro, en, de, es, it, hu.
			Maxim 2 char.
		]]>
	</f_language>

	<customer_info>
		<contact>
			<f_email>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Adresa de e-mail a clientului.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_email>
			<f_phone>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Numarul de telefon al clientului.
					Maxim 20 char.
				]]>
			</f_phone>
			<f_mobile_number>
				<![CDATA[
					Obligatoriu daca clientul doreste sa primeasca notificare SMS cand starea tranzactiei se modifica.
					Numarul de telefon mobile al clientului.
					Maxim 20 char.
				]]>
			</f_mobile_number>
			<f_send_sms>
				<![CDATA[
					Optional.

					Valoare = 1 Clientul doreste sa primeasca notificare SMS cand starea tranzactiei se modifica. Notificarea se trimite pe nr de mobil trecut la tagul <f_mobile_number> din sectiunea <customer_info>.
					Valoare = 0 Systemul PO nu trimite SMS.
					Optiunea este valida doar daca comerciantul are optiunea activata pe contul de comerciant.
					Maxim 1 cifra.
				]]>
			</f_send_sms>
			<f_first_name>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Prenumele clientului.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_first_name>
			<f_last_name>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Numele clientului.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_last_name>
			<f_middle_name>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Al doilea nume al clientului.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_middle_name>

		</contact>

		<invoice>
			<f_company>

				<![CDATA[
					Compania client care achizitioneaza bunurile/produsele.
					Cardul utilizat este emis pe persoana juridica.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_company>
			<f_cui>
				<![CDATA[
					Codul unic de inregistrare al companiei client.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_cui>
			<f_reg_com>
				<![CDATA[
					Nr. de inregistrare la Registrul Comertului al companiei client.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_reg_com>

			<f_cnp>
				<![CDATA[
					Codul numeric personal al clientului.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_cnp>

			<f_zip>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Codul postal al adresei clientului.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_zip>
			<f_country>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Tara de resedinta a clientului.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_country>
			<f_state>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Judetul/Statul/Provincia clientului.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_state>
			<f_city>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Orasul clientului.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_city>
			<f_address>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Strada si numarul adresei clientului.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_address>
		</invoice>
	</customer_info>
	
	<shipping_info>

		<same_info_as>
			<![CDATA[
				Obligatoriu

				Valoare = 0 Info diferite
				Valoare = 1 Aceleasi date cu cele de la <customer_info>
				Maxim 1 cifra.
			]]>
		</same_info_as>

		<contact>
			<f_phone>
				<![CDATA[
					Numarul de telefon al persoanei care primeste comanda.
					Maxim 20 char.
				]]>
			</f_phone>
			<f_mobile_number>
				<![CDATA[
					Obligatoriu daca clientul doreste ca persoana care primeste comanda sa primeasca notificare SMS inainte de livrare.
					Numarul de telefon mobile al persoanei care primeste comanda.
					Maxim 20 char.
				]]>
			</f_mobile_number>
			<f_send_sms>
				<![CDATA[
					Optional.

					Valoare = 1 Clientul doreste ca persoana care primeste comanda sa primeasca notificare SMS inainte de livrare. Notificarea se trimite pe nr de mobil trecut la tagul <f_mobile_number> sectiunea <shipping_info>.
					Valoare = 0 Systemul PO nu trimite SMS.

					Optiunea este valida doar daca comerciantul are optiunea activata pe contul de comerciant.
					Maxim 1 cifra.
				]]>
			</f_send_sms>
			<f_first_name>
				<![CDATA[
					Prenumele persoanei la care se face livrarea.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_first_name>
			<f_last_name>
				<![CDATA[
					Numele persoanei la care se face livrarea.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_last_name>
			<f_middle_name>
				<![CDATA[
					Al doilea nume al clientului.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_middle_name>
		</contact>

		<address>
			<f_company>
				<![CDATA[
					Compania la care se face livrarea.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_company>

			<f_zip>
				<![CDATA[
					Codul postal al adresei la care se face livrarea.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_zip>
			<f_country>
				<![CDATA[
					Tara in care se face livrarea.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_country>
			<f_state>
				<![CDATA[
					Judetul/Statul/Provincia in care se face livrarea.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_state>
			<f_city>
				<![CDATA[
					Orasul in care se face livrarea.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_city>
			<f_address>
				<![CDATA[
					Strada si numarul la care se face livrarea.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_address>
		</address>
	</shipping_info>

	<card_holder_info>
		<same_info_as>

			<![CDATA[
				Obligatoriu
				Valoare = 0 info diferite

				Valoare = 1 Aceleasi date cu cele de la <customer_info>
				Valoare = 2 Aceleasi date cu cele de la <shipping_info>
				Maxim 1 cifra.
			]]>
		</same_info_as>

		<contact>
			<f_email>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Adresa de e-mail a posesorului de card.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_email>
			<f_phone>
				<![CDATA[
					Numarul de telefon al posesorului de card.
					Maxim 20 char.
				]]>
			</f_phone>
			<f_mobile_number>
				<![CDATA[
					Obligatoriu daca posesorului de card doreste sa primeasca notificare SMS cand starea tranzactie se modifica.
					Numarul de telefon mobile al posesorului de card.
					Maxim 20 char.
				]]>
			</f_mobile_number>
			<f_send_sms>
				<![CDATA[
					Optional.

					Valoare = 1 Posesorului de card doreste sa primeasca notificare SMS cand starea tranzactie se modifica. Notificarea se trimite pe nr de mobil trecut la tagul <f_mobile_number> sectiunea <card_holder_info>
					Valoare = 0 Systemul PO nu trimite SMS.

					Optiunea este valida doar daca comerciantul are optiunea activata pe contul de comerciant.
					Maxim 1 cifra.
				]]>
			</f_send_sms>
			<f_first_name>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Prenumele posesorului de card.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_first_name>
			<f_last_name>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Numele posesorului de card.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_last_name>
			<f_middle_name>
				<![CDATA[
					Al doilea nume al posesorului de card.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_middle_name>
		</contact>

		<address>
			<f_company>
				<![CDATA[
					Obligatoriu daca cardul utilizat este inregistrat pe numele companiei.
					Compania posesorului de card.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_company>

			<f_zip>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Codul postal al posesorului de card.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_zip>
			<f_country>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Tara posesorului de card.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_country>
			<f_state>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Judetul/Statul/Provincia posesorului de card.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_state>
			<f_city>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Orasul posesorului de card.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_city>
			<f_address>
				<![CDATA[
					Obligatoriu.
					Strada si numarul strazii posesorului de card.
					Maxim 50 char.
				]]>
			</f_address>
		</address>
	</card_holder_info>

	<transaction_relay_response>
		<f_relay_response_url>
				<![CDATA[
					Adresa URL unde systemul PO va trimite rezultatul operatiei de autorizare.
					http://url/page?parametru=urlencode(value)
					Maxim 200 char.
				]]>
		</f_relay_response_url>

		<f_relay_method>
			<![CDATA[
				Metoda prin care se trimite rezultatul operatiei de autorizare.
				Valoarea = GET		(Redirect PlatiOnline Server - Client Internet Browser - Merchant Server) - NERECOMANDATA daca comerciantului detine certificat SSL
				Valoarea = POST_S2S_PO_PAGE (Direct PlatiOnline Server - Merchant Server) - PlatiOnline HTML Template
				Valoarea = POST_S2S_MT_PAGE (Direct PlatiOnline Server - Merchant Server) - Merchant HTML Template
				Valoarea = PTOR		(JavaScript PlatiOnline Server - Client Internet Browser - Merchant Server) - NERECOMANDATA daca comerciantului detine certificat SSL
				Valoarea = SOAP_PO_PAGE (Direct PlatiOnline Server - Merchant Server) - PlatiOnline HTML Template
				Maxim 16 char.
			]]>
		</f_relay_method>
		<f_relay_handshake>
				Metoda prin care se confirma procesarea raspunsului.
				Valoarea = 1 - merchantul va confirma procesarea raspunsului tranzatiei prin adaugarea 
unui HTTP Header: PO_Transaction_Response_Processing = true/false/retry (only 3 retry after 3 seconds)
				Valoarea = 0 - merchanul nu doreste sa raspunda cu rezultatul procesarii tranzactiei.
				Maxim 2 char.
				Defaul value: OFF.

			]]>
		</f_relay_method>
		<f_post_declined>
			<![CDATA[
				Daca comerciantul doreste sa primeasca raspunsul cand rezultatul este DECLINE
				Valoarea = 1	(default value; systemul PO trimite rezultatul la f_relay_response_url prin metoda f_relay_method)
				Valoarea = 0	(systemul PO trimite rezultatul doar pentru tranzactiile "Autorizate" si "In curs de verificare" la <f_relay_response_url> prin metoda <f_relay_method>)
				Maxim 1 cifra.
				Default value = 1
			]]>
		</f_post_declined>
	</transaction_relay_response>

	<tracking_script>
		<!-- put here your tracking code -->
		<![CDATA[
			<script> .... </script>
		]]>
	</tracking_script>

	<f_order_cart>
		<item>
			<prodid></prodid>
			<qty></qty>
			<itemprice></itemprice>
			<name></name>
			<period></period>
			<rec_id></rec_id>
			<description></description>
			<pimg></pimg>
			<rec_price></rec_price>
			<vat></vat>
			<lang_id></lang_id>
			<stamp></stamp>
			<on_stoc></on_stoc>
			<prodtype_id></prodtype_id>
			<categ_id></categ_id>
			<merchloginid></merchloginid>
		</item>
		<coupon>
			<key></key>
			<value></value>
			<percent></percent>
			<workingname></workingname>
			<type></type>
			<scop></scop>
			<vat></vat>
		</coupon>
		<shipping>
			<price></price>
			<vat></vat>
			<pimg></pimg>
		</shipping>
  </f_order_cart>

 </po_auth_request>